THE VACATION STORY-Countries and Territories where Thai Nationals may enter without a visa/visa exemption

ประเทศ/ดินแดน ปี 2567
คนไทยไปเที่ยว ไม่ต้องทำวีซ่า

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย สามารถเดินทางเข้า ประเทศ/ดินแดน นี้ เพื่อการท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
THE VACATION STORY
นำเสนอข้อมูลให้กับทุกคนที่รักในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้ใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ หรือ พิจารณาจองโปรแกรมท่องเที่ยว ได้แบบสบายๆ โดยไม่ต้องกังวลว่าวีซ่า จะผ่าน หรือไม่ผ่าน เพียงแค่เลือกประเทศ หรือ สถานที่ๆต้องการไป แล้วจองทัวร์กับ THE VACATION STORY เก็บกระเป๋า ก็พร้อมออกเดินทางไปท่องเที่ยวได้เลย จะมีประเทศ หรือ ดินแดน ใดบ้าง และ จะสามารถอยู่ท่องเที่ยวได้นานสูงสุดกี่วัน รวมถึง จะเงื่อนไขอะไรที่บางประเทศ /ดินแดน มีกำหนดไว้ มาดูกันเลย !!!

1. จอร์เจีย 365 วัน
2. ปานามา 180 วัน
3. อาร์เจนตินา 90 วัน
4. บราซิล 90 วัน
5. ชิลี 90 วัน
6. เอกวาดอร์ 90 วัน
7. เปรู 90 วัน
8. เกาหลีใต้ 90 วัน
9. คีร์กีซ 60 วัน (เฉพาะ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2568)
10. ศรีลังกา 30 วัน (28 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)
11. ฮ่องกง 30 วัน
12. อินโดนีเซีย 30 วัน
13. คาซัคสถาน 30 วัน
14. ลาว 30 วัน
15. มาเก๊า 30 วัน
16. มองโกเลีย 30 วัน
17. มาเลเซีย 30 วัน
18. มัลดีฟส์ 30 วัน
19. ฟิลิปปินส์ 30 วัน
20. กาตาร์ 30 วัน
21. รัสเซีย 30 วัน
22. เชเชลส์ 30 วัน
23. สิงคโปร์ 30 วัน
24. แอฟริกาใต้ 30 วัน
25. ทาจิกิสถาน 30 วัน
26. ตุรเกีย 30 วัน
27. วานูอาตู 30 วัน
28. เวียดนาม 30 วัน
29. มณฑลไห่หนานของจีน 30 วัน
30. จีน 30 วัน
31. ญี่ปุ่น 15 วัน
32. บรูไน 14 วัน
33. กัมพูชา 14 วัน
34. เมียนมา 14 วัน (เฉพาะที่ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ)
35. ไต้หวัน 14 วัน (1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2567)
36. แอลเบเนีย 90 วัน (6 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567)

สิ่งที่เตรียมตัวก่อนการเดินทางท่องเที่ยว

แม้ว่าไม่ต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าท่องเที่ยว  ประเทศ /ดินแดน ที่กล่าวมาแล้วนั้น แต่ทุกๆ คน ก็ควรจัดเตรียมเอกสารที่สำคัญติดตัวไปให้พร้อม
ในกรณีที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ( ตม. ) ของประเทศนั้นๆ เรียกตรวจสอบ ก็จะต้องแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเดินทางมาท่องเที่ยว โดยไม่มีเจตนาอื่นๆที่ผิดกฎหมาย THE VACATION STORYขอแนะนำให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ติดตัวไปด้วย

  • หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน หรือถ้าเป็น Freelance ก็แสดงผลงานของเรา หรือถ้ายังเป็นนักเรียน นักศึกษาก็แสดง สถานะการเรียน หรือใบรับรองการศึกษา
  • สมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว
  • ตั๋วโดยสารเครื่องบินทั้งขาไป และขากลับ
  • หลักฐานการจองที่พัก
  • แผนการเดินทางอย่างละเอียด

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นการอนุญาตของประเทศ /ดินแดน ปลายทางซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทางที่สถานทูตของประเทศ/ดินแดน ปลายทางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือที่กระทรวงการต่างประเทศดังนี้

  • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 02 643 5128
  • กรมยุโรป 02 643 5138
  • กรมเอเชียตะวันออก 02 643 5194
  • กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 02 643 5062

ข้อมูลอ้างอิง 5 เมษายน 2567
กระทรวงการต่างประเทศ