ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2567

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2567-VSWAY1010H-ICELAND-10 Day-New year 2025-Horse Riding-ทัวร์แนะนำ-ร่วมฉลองปีใหม่ 2568 ณ ประเทศไอซ์แลนด์-ตามล่าหาแสงเหนือ *** ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – มีนาคม ของทุกปี ***-ข้อดีของการเที่ยวไอซ์แลนด์ 10 วัน-เนื่องจากประเทศไอซ์แลนด์เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณเส้นอาร์ติกเซอร์เคิล และอยู่ห่างจากทวีปยุโรปประมาณ 2,000 กิโลเมตร จึงทำให้มีกระแสลมรุนแรงในบางวัน ซึ่งทางบริษัททัวร์จำเป็นต้องสลับกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมตามสภาพอากาศ หากวันท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์มีจำกัดจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากในการบริหารการท่องเที่ยว และที่สำคัญทัวร์ไอซ์แลนด์ 10 วัน มีเวลาให้ทุกท่านเก็บภาพความสวยงามของไอซ์แลนด์ได้อย่างจุใจไม่เร่งรีบ มีโอกาสได้เห็นปรากฎการณ์แสงเหนือ(Northern Light Phenomenon) มากขึ้นด้วย (เนื่องจากเราอยู่ในเกาะไอซ์แลนด์ถึง 7 คืน เฮลซิงกิ 1 คืน)-พิเศษ...ทานอาหารอาหารซีฟู๊ดรสเลิศ-ราคาเริ่มต้น: 189,900 บาท-อัตราค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม และ รวมค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทางแล้ว-เดินทางโดย: สายการบินฟินแอร์ (AY)-ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์-กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง-สายการบินฟินน์แอร์ จำกัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมและกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)-ช่วงวันเดินทาง: 24 ธ.ค.2567 – 02 ม.ค.2568 และ 27 ธ.ค.2567 – 05 ม.ค.2568 (ฉลองปีใหม่ 2568)-กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

: Iceland >

 : ราคาเริ่มต้น 189,900  บาท

: 10 วัน 8 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
24 ธันวาคม 2024
2 มกราคม 2025
195,900 235,800 195,900 ว่าง 15 ที่
27 ธันวาคม 2024
5 มกราคม 2025
189,900 229,800 189,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2567

✨ICELAND✨ New year 2025✨
ร่วมฉลองปีใหม่ 2568 ณ ประเทศไอซ์แลนด์
✨ Horse Riding ✨ Katla Ice Cave ✨ Super Jeep✨
ตามล่าหาแสงเหนือ
*** ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – มีนาคม ของทุกปี ***

ข้อดีของการเที่ยวไอซ์แลนด์ 10 วัน
เนื่องจากประเทศไอซ์แลนด์เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณเส้นอาร์ติกเซอร์เคิล และอยู่ห่างจากทวีปยุโรปประมาณ 2,000 กิโลเมตร จึงทำให้มีกระแสลมรุนแรงในบางวัน ซึ่งทางบริษัททัวร์จำเป็นต้องสลับกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมตามสภาพอากาศ หากวันท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์มีจำกัดจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากในการบริหารการท่องเที่ยว และที่สำคัญทัวร์ไอซ์แลนด์ 10 วัน มีเวลาให้ทุกท่านเก็บภาพความสวยงามของไอซ์แลนด์ได้อย่างจุใจไม่เร่งรีบ มีโอกาสได้เห็นปรากฎการณ์แสงเหนือ(Northern Light Phenomenon) มากขึ้นด้วย (เนื่องจากเราอยู่ในเกาะไอซ์แลนด์ถึง 7 คืน เฮลซิงกิ 1 คืน)
สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2567
VSWAY1010H
ICELAND-10 Day New year 2025 Horse Riding
◽️วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เฮลซิงกิ-ชมเมือง
◽️วันที่สอง    เรคยาวิค-วงแหวนทองคำ-อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำพุร้อนกีเซอร์-น้ำตกกูลฟอสส์-เคริด-เซลฟอสส์
◽️วันที่สาม    น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส–หาดทรายดำ–เรนิสแดรงการ์-อาร์นาร์ดรังกูร์(หินนกอินทรีย์)-น้ำตกสโกกาฟอสส์-วิค/ดีร์โฮเลย์
◽️วันที่สี่       ดีร์โฮเลย์-ทุ่งลาวาเอลดราอุน-ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกูล-โจคูลซาลอน-หาดไดมอนด์บีช-ล่าแสงเหนือ
◽️วันที่ห้า     เข้าชมถ้ำน้ำแข็งคัทลา-ชมปากปล่องภูเขาไฟเคริด-ฟาร์มม้า-ขี่ม้าชมวิว-เซลฟอสส์
◽️วันที่หก     เรคยาวิค-กรุนดาร์ฟยอร์ดูร์-ภูเขาเคิร์กจูเฟล-ชมเมืองเก่าเรคยาวิค-นำท่านล่าแสงเหนือ
21.00   นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) โดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) คนขับรถ    ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่ วง  หน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***
◽️วันที่เจ็ด    เรคยาวิค-ธารน้ำแข็งลางโจกุล-ขับรถสโนว์โมบิล-ช้อปปิ้งในเมืองเก่าเรคยาวิค-ชมวิวเมือง-เรคยาวิค(อาคารพาลาน)
◽️วันที่แปด   เรคยาวิค-ล่องเรือชมปลาวาฬ-แช่น้ำแร่บูล ลากูน
◽️วันที่เก้า     เรคยาวิค-กรุงเฮลซิงกิ-เดินทางกลับ
◽️วันที่สิบ     สนามบินสุวรรณภูมิ
*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงเดือน ก.ย. – มี.ค. ***

หมายเหตุ:
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSWAY1010H-ICELAND
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

💖 ราคาเริ่มต้น: 189,900 บาท
อัตราค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม และ รวมค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทางแล้ว
🛫 เดินทางโดย: สายการบินฟินแอร์ (AY)
ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง***
***สายการบินฟินน์แอร์ จำกัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)
📌 ช่วงวันเดินทาง: 24 ธ.ค.2567 – 02 ม.ค.2568 และ 27 ธ.ค.2567 – 05 ม.ค.2568 (ฉลองปีใหม่ 2568)
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน

https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSWAY1010H-ICELAND
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้