ทัวร์แอฟริกาใต้ 2567-68

ทัวร์แอฟริกาใต้ 2567-68-VSWEK2109C-SOUTH AFRICA-แอฟริกาใต้-9วัน6คืน (EK)-พัก เดอะ พาเลส-ทัวร์แนะนำ-ส่องสัตว์ซาฟารี Big five game พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสุด Exclusive-ไฮไลท์โปรแกรม-ชมเมืองเคปทาวน์-นำขึ้นสู่เทเบิ้ล เมาเท่น โดยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (Cable car)-ลงเรือชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island)-แวะชมนกเพนกวิน“เมืองไซมอน” (Simon’s Town)-เที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope )-ชม West Coast Farm ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ่-เที่ยวชมความงดงามที่ซ่อนเร้นของเมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า300 ปี-ชมไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์กันที่ กรูทคอนสแตนเทีย-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม หมู่บ้านเรเซดี Lesedi Cultural Village-ชม“เมืองโจฮันเนสเบิร์ก” ชมสนาม FNB SOCCER CITY STADIUM-อิสระช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่ แมนเดลลา สแควร์ (MANDELA SQUARE)-ชม“เมืองพริทอเรีย” เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (Pretoria)-ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker monument & museum)-ชมเมือง “ซันซิตี้” Sun city หรือ The lost City-ส่องสัตว์ซาฟารี (Big five)-ชม THE UKUTULA LION CONSERVANCY “อุทยานสวนสิงโต”-เมนูพิเศษ: SOUTH AFRICAN LOBSTER / อาหารพื้นเมือง สไตล์แอฟริกัน (CARNIVORE)-ราคาเริ่มต้น: 145,900 บาท-อัตราค่าบริการรวม ทิปพนักงานขับรถ 30 USD ต่อท่าน // น้ำดื่มบริการบนรถ และ ร้านอาหาร // ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและบริการตลอดเส้นทางท่ายละ 10 USD / วัน รวม 70 USD ต่อท่าน-อัตราค่าบริการไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากล ท่านละ 100 บาท ต่อวัน รวม 900 บาท ต่อท่าน-เดินทางโดย: สายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK)-หากท่านต้องการที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ อัพเกรดห้องพัก กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากฝ่ายขาย-ช่วงวันเดินทาง: ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568

: Africa >

 : ราคาเริ่มต้น 145,900  บาท

: 9 วัน 6 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
6 ตุลาคม 2024
14 ตุลาคม 2024
145,900 195,800 145,900 ว่าง 8 ที่
15 พฤศจิกายน 2024
23 พฤศจิกายน 2024
145,900 195,800 145,900 ว่าง 15 ที่
27 ธันวาคม 2024
4 มกราคม 2025
155,900 211,800 155,900 ว่าง 15 ที่
30 มกราคม 2025
7 กุมภาพันธ์ 2025
145,900 195,800 145,900 ว่าง 15 ที่
11 กุมภาพันธ์ 2025
19 กุมภาพันธ์ 2025
145,900 195,800 145,900 ว่าง 15 ที่
15 มีนาคม 2025
23 มีนาคม 2025
145,900 195,800 145,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์แอฟริกาใต้ 2567-68

✨SOUTH AFRICA✨
🐅🐆🦓🐘🦛🦏🦒
✨พักโรงแรม เดอะ พาเลซ✨
ส่องสัตว์ซาฟารี Big five game พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสุด Exclusive

🌈ไฮไลท์โปรแกรม
✨ชมเมืองเคปทาวน์
✨นำขึ้นสู่เทเบิ้ล เมาเท่น โดยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (Cable car)
✨ลงเรือชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island)
✨แวะชมนกเพนกวิน“เมืองไซมอน” (Simon’s Town)
✨เที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope )
✨ชม West Coast Farm ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ่
✨เที่ยวชมความงดงามที่ซ่อนเร้นของเมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า300 ปี
✨ชมไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์กันที่ กรูทคอนสแตนเทีย
✨ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม หมู่บ้านเรเซดี Lesedi Cultural Village
✨ชม“เมืองโจฮันเนสเบิร์ก” ชมสนาม FNB SOCCER CITY STADIUM
✨อิสระช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่ แมนเดลลา สแควร์ (MANDELA SQUARE)
✨ชม“เมืองพริทอเรีย” เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (Pretoria)
✨ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker monument & museum)
✨ชมเมือง “ซันซิตี้” Sun city หรือ The lost City
✨ส่องสัตว์ซาฟารี (Big five)
✨ชม THE UKUTULA LION CONSERVANCY “อุทยานสวนสิงโต”
เมนูพิเศษ: SOUTH AFRICAN LOBSTER / อาหารพื้นเมือง สไตล์แอฟริกัน (CARNIVORE)

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์แอฟริกาใต้ 2567-68
VSWEK2109C-SOUTH AFRICA
แอฟริกาใต้-9วัน6คืน (EK)-พัก เดอะ พาเลส
◽️วันแรก: กรุงเทพฯ – ดูไบ
◽️วันที่สอง: ดูไบ – โจฮันเนสเบิร์ก(แอฟริกาใต้) – พริทอเรีย(เมืองหลวง) – Church Square – พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์
◽️วันที่สาม: พริทอเรีย – แหล่งกำเนิดแห่งมนุษยชาติ The Cradle of Humankind- อนุสาวรีย์อิสรภาพ – พักโรงแรมเดอะ พาเลส “The Lost City”
◽️วันที่สี่: โรงแรมเดอะ พาเลส – อุทยานแห่งชาติพิลาเนสเบิร์ก-เกมส์ไดร์ว ซาฟารี ส่องสัตว์ ตามหาบิ๊กไฟว์ 
◽️วันที่ห้า: ส่องสัตว์ซาฟารี – หมู่บ้านเลซิดี – สวนสิงโต(Lion Park)-โจฮันเนสเบิร์ก – จตุรัสเนลสัน แมนเดลา
◽️วันที่หก: โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – ชมเมือง – นั่งกระเช้าเทเบิ้ลเมาท์เทน
◽️วันที่เจ็ด: ล่องเรือชมเกาะแมวน้ำ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ดโฮป – ชมมความน่ารักของนกเพนกวิน
◽️วันที่แปด: เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – กรูทคอนสแตนเทียไวน์เทสติ้ง-สนามบิน เคปทาวน์
◽️วันที่เก้า: กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWEK2109C-SOUTH AFRICA
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไว้ในรถกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทางบริษัททัวร์ และพนักงานขับรถโค้ช ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 145,900 บาท
อัตราค่าบริการรวม ทิปพนักงานขับรถ 30 USD ต่อท่าน // น้ำดื่มบริการบนรถ และ ร้านอาหาร // ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและบริการตลอดเส้นทางท่ายละ 10 USD / วัน รวม 70 USD ต่อท่าน
อัตราค่าบริการไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากล ท่านละ 100 บาท ต่อวัน รวม 900 บาท ต่อท่าน
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK)
หากท่านต้องการที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ อัพเกรดห้องพัก กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากฝ่ายขาย
📌 ช่วงวันเดินทาง: ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWEK2109C-SOUTH AFRICA
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้