ทัวร์อเมริกาใต้ 2567-68

ทัวร์อเมริกาใต้ 2567-68-VSWEK5017C-S.AMERICA-BRA-ARG-PER-CHI-17 Days-EK- SEP 24 – JAN 25-ทัวร์แนะนำ-SOUTH AMERICA-BRAZIL * ARGENTINA * PERU * CHILE-บราซิล * อาร์เจนตินา * เปรู * ชิลี 17 วัน-ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ได้ยกเว้นวีซ่าการเข้าประเทศ สำหรับคนไทย-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล-ริโอ เดอ จาเนโร-ยอดเขาซูการ์โลฟ-ยอดเขาคอร์โควาโด-รูปปั้นพระเยซู-สนามฟุตบอล มาราคานา-อุทยานแห่งชาติอิกัวซู ฝั่งบราซิล-เขื่อนอีไตปู-นั่งรถจิ๊ปชมธรรมชาติ-นั่งเรือเจ็ทมาคูคู ชมน้ำตกแซคเซฮัวแมน-ซาเครด วาเลย์-ปราการไอยันไทตำโบ-นั่งรถไฟขบวนพิเศษ VISTA DOME-เช้าชมมาซู ปิคซู-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ชานติเอโก (ชิลี)-ปุนตาวาเรนัส-ปุนตา นาตาเรส-เอล คาลาฟาเต้-ลิมา-เดินขมธารน้ำแข็งแปริโต้ โมเรโน่-อุทยานแห่งชาติตอร์เรสเดลเพน-กรุงบัวโนส ไอเรส-ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง-ล่องเรือชมคลอง (เดลต้า)-นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติ อิกัวซู ( ฝั่งอาร์เจนตินา ) -คุซโก้-เมนูพิเศษ สเต็กเนื้ออาร์เจนตินา-ราคาเริ่มต้น 439,900 บาท-อัตราค่าบริการรวม ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น-อัตราค่าบริการไม่รวม-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน รวม 1,700 บาท(หากท่านประทับใจในการบริการ)-เดินทางไป: สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ส (EK)-หากท่านต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ-ช่วงวันเดินทาง: กันยายน 2567 – มกราคม 2568

: Peru >

 : ราคาเริ่มต้น 439,900  บาท

: 17 วัน 13 คืน

: ระดับ 5 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
12 กันยายน 2024
28 กันยายน 2024
439,900 528,900 439,900 ว่าง 15 ที่
10 ตุลาคม 2024
26 ตุลาคม 2024
439,900 528,900 439,900 ว่าง 7 ที่
14 พฤศจิกายน 2024
30 พฤศจิกายน 2024
439,900 528,900 439,900 ว่าง 15 ที่
24 ธันวาคม 2024
9 มกราคม 2025
449,900 544,900 449,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์อเมริกาใต้ 2567-68

✨SOUTH AMERICA✨
BRAZIL * ARGENTINA * PERU * CHILE
บราซิล * อาร์เจนตินา * เปรู * ชิลี 17 วัน

✨ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ได้ยกเว้นวีซ่าการเข้าประเทศ สำหรับคนไทย✨
🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
✨บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล
✨ริโอ เดอ จาเนโร
✨ยอดเขาซูการ์โลฟ
✨ยอดเขาคอร์โควาโด
✨รูปปั้นพระเยซู
✨สนามฟุตบอล มาราคานา
✨อุทยานแห่งชาติอิกัวซู ฝั่งบราซิล
✨เขื่อนอีไตปู
✨นั่งรถจิ๊ปชมธรรมชาติ
✨นั่งเรือเจ็ทมาคูคู ชมน้ำตกแซคเซฮัวแมน
✨ซาเครด วาเลย์
✨ปราการไอยันไทตำโบ
✨นั่งรถไฟขบวนพิเศษ VISTA DOME
✨เช้าชมมาซู ปิคซู
✨พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
✨ชานติเอโก (ชิลี)
✨ปุนตาวาเรนัส
✨ปุนตา นาตาเรส
✨เอล คาลาฟาเต้
✨ลิมา
✨เดินขมธารน้ำแข็งแปริโต้ โมเรโน่
✨อุทยานแห่งชาติตอร์เรสเดลเพน
✨กรุงบัวโนส ไอเรส
✨ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง
✨ล่องเรือชมคลอง (เดลต้า )
✨นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติ อิกัวซู ( ฝั่งอาร์เจนตินา )
✨คุซโก้
✨เมนูพิเศษ สเต็กเนื้ออาร์เจนตินา

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์อเมริกาใต้ 2567
VSWEK5017C
S.AMERICA-BRA-ARG-PER-CHI
17 Days-EK- SEP 24 – JAN 25
◽️วันแรกของการเดินทาง(1)     สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
◽️วันที่สองของการเดินทาง(2) สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-ริโอ เดอ จาเนโร(บราซิล)
◽️วันที่สามของการเดินทาง (3)  ริโอ เดอ จาเนโร-ยอดเขาซูกาโลฟ-ยอดเขาคอร์โควาโด-รูปปั้นพระเยซู-สนามฟุตบอล มาราคานา
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง(4)  ริโอ เดอ จาเนโร-สนามบิน-อุทยานแห่งชาติอิกัวซู ฝั่งบราซิล-เก็บภาพเขื่อนอิไตปู(ปรากวัย)
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง(5)   อุทยานแห่งชาติอิกัวซู(ฝั่งบราซิล)-นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอิกัวซู(ฝั่งอาร์เจนตินา)-นั่งรถจิ๊ปชมธรรมชาติ-นั่งเรือเจ็ทมาคูคูชมน้ำตก   
◽️วันที่หกของการเดินทาง(6)  อีกวาสุ-ลิม่า
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)  ลิมา-คุซโก้-เที่ยวชมเมือง-แซคเซฮัวแมน-ซาเครด วาเลย์  
◽️วันที่แปดของการเดินทาง(8)  เก็บภาพป้อมปราการโอยันไทตำโบ-นั่งรถไฟขบวนพิเศษ Vista dome-เข้าชมมาชู ปิคชู (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ล่าสุดของโลก)-คุซโก้
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง(9)  คุซโก้-กรุงลิม่า-เที่ยวชมเมือง
◽️วันที่สิบของการเดินทาง(10) สนามบินลิม่า-ซานติเอโก(ชิลี)-เที่ยวชมเมืองซานติเอโก
◽️วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11)  ซานติเอโก-ปุนตาอาเรนัส-ชมเมือง-ปุนตา นาตาเรส
◽️วันที่สิบสองของการเดินทาง(12)  ปุนตา นาตาเรส-เข้าชมอุทยานแห่งชาติ ตอร์เรส เดล เพน-ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ และธารน้ำแข็ง
◽️วันที่สิบสามของการเดินทาง(13)  ปุนตา นาตาเรส-เอล คาลาฟาเต้(อาร์เจนติน่า)-เดินชมธารน้ำแข็งเปริโต้ โมเรโน่-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
◽️วันที่สิบสี่ของการเดินทาง(14)  เอล คาลาฟาเต้-ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง-สนามบินกรุงบัวโนสไอเรส
◽️วันที่สิบห้าของการเดินทาง(15)  ชมกรุงบัวโนส ไอเรส-ล่องเรือชมคลอง(เดลต้า)-ชมเมือง-สนามบิน-อาหารเมนูพิเศษ สเต็กเนื้ออาร์เจนตินา
◽️วันที่สิบหกของการเดินทาง(16)  สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
◽️วันที่สิบเจ็ดของการเดินทาง(17)  ดูไบ-กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWEK5017C-S.AMERICA-BRA-ARG-PER-CHI-17 Days
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบรัท ฯ  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
*เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
*รูปภาพใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น 439,900 บาท
อัตราค่าบริการรวม         ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น
อัตราค่าบริการไม่รวม     ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน รวม 1,700 บาท(หากท่านประทับใจในการบริการ)
🛫 เดินทางไป: สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ส (EK)
หากท่านต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
📌 ช่วงวันเดินทาง: กันยายน 2567 – มกราคม 2568

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWEK5017C-S.AMERICA-BRA-ARG-PER-CHI-17 Days
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้