ทัวร์อังกฤษ 2567-68

ทัวร์อังกฤษ 2567-68-VSWQR0908E-ENGLAND-SCOTTLAND-8 Day-QR-SMALL TOWN-SEP 24-MAR 25-ทัวร์แนะนำ-อังกฤษ*สก๊อตแลนด์ 8 วัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลก-เที่ยวจากเหนือจรดใต้ไม่ย้อนเส้นทาง-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-เที่ยวจากเหนือจรดใต้ไม่ย้อนเส้นทาง-เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ-ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์-เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์สนามฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โอลแทรฟฟอร์ด-เก็บภาพสนามแอนฟิลด์(ลิเวอร์พูล)-ชมความงามของมหานครลอนดอน เข้าชม Tower of London-เข้าชมสโตน์เฮนจ์-เที่ยวเมืองไบบูรีและเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองสวยแห่งคอทส์โวลส์-โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว”-เมนูพิเศษ... Fish & Chip ต้นตำรับ // เป็ดย่างโฟว์ ซีซั่น ร้านดังที่สุดในลอนดอน -ราคาเริ่มต้น: 89,900 บาท -อัตราค่าบริการไม่รวม-ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอังกฤษ 8,000 บาท (ใช้เวลาในการดำเนินการ 30 วันไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์) ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง)-ค่าทิปพนักงานขับรถในอังกฤษ 15 ปอนด์-เดินทางโดย: สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)*** ท่านที่ต้องการที่นั่งตั๋วชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ***ช่วงวันเดินทาง: กันยายน 2567 – มีนาคม 2568

: Scotland >

 : ราคาเริ่มต้น 89,900  บาท

: 8 วัน 5 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
25 สิงหาคม 2024
1 กันยายน 2024
99,900 121,800 99,900 ว่าง 15 ที่
15 กันยายน 2024
22 กันยายน 2024
95,900 115,800 95,900 ว่าง 4 ที่
10 พฤศจิกายน 2024
17 พฤศจิกายน 2024
89,900 109,800 89,900 ว่าง 15 ที่
30 พฤศจิกายน 2024
7 ธันวาคม 2024
95,900 115,800 95,900 ว่าง 15 ที่
29 ธันวาคม 2024
5 มกราคม 2025
99,900 119,800 99,900 ว่าง 15 ที่
30 มกราคม 2025
6 กุมภาพันธ์ 2025
89,900 109,800 89,900 ว่าง 15 ที่
11 กุมภาพันธ์ 2025
18 กุมภาพันธ์ 2025
89,900 109,800 89,900 ว่าง 15 ที่
16 มีนาคม 2025
23 มีนาคม 2025
89,900 109,800 89,900 ว่าง 15 ที่
12 เมษายน 2025
19 เมษายน 2025
95,900 117,800 95,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์อังกฤษ 2567-68

✨ENGLAND * SCOTTLAND✨
SMALL TOWN
อังกฤษ*สก๊อตแลนด์ 8 วัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลก
เที่ยวจากเหนือจรดใต้ไม่ย้อนเส้นทาง

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
🔴เที่ยวจากเหนือจรดใต้ไม่ย้อนเส้นทาง
🔴เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ
🔴ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
🔴เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์สนามฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โอลแทรฟฟอร์ด
🔴เก็บภาพสนามแอนฟิลด์(ลิเวอร์พูล)
🔴ชมความงามของมหานครลอนดอน เข้าชม Tower of London
🔴เข้าชมสโตน์เฮนจ์
🔴เที่ยวเมืองไบบูรีและเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองสวยแห่งคอทส์โวลส์
🔴โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
✨เมนูพิเศษ… Fish & Chip ต้นตำรับ // เป็ดย่างโฟว์ ซีซั่น ร้านดังที่สุดในลอนดอน

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์อังกฤษ 2567-68
VSWQR0908E-ENGLAND-SCOTTLAND
8 Day-QR-SMALL TOWN-SEP 24-MAR 25
◽️วันแรกของการเดินทาง(1)      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา
◽️วันที่สองของการเดินทาง(2)     โดฮา-กรุงเอดินเบอระ-คาล์ตัน ฮิลล์-ปราสาทเอดินเบอระ-ชมเมืองเก่า 
◽️วันที่สามของการเดินทาง(3)   คาร์ไลส์ล-วินเดอร์เมียร์-รวมล่องเรือทะเลสาบ-ลิเวอร์พูล-เก็บภาพสนามแอนฟิลด์-เดอะบิทเทิล-ชมเมือง
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง(4)      ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์-เข้าชม สนามโอลแทรฟฟอร์ด-สแตรทฟอร์ด อะพอน เอวอน-โคเวนทรี
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง(5)  โคเวนทรี-เบอร์ตัน  ออน เดอะ วอเตอร์-ไบบูรี-Bicester Outlet – ลอนดอน
◽️วันที่หกของการเดินทาง(6)      ลอนดอน-สโตนเฮนจน์-บาธ-ช้อปปิ้งย่านไนท์สบริดจ์-ห้างแฮร์รอด-ลอนดอน     
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)     ลอนดอน-เข้าชม Tower of London-   ทานเป็ดย่างโฟว์ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-สนามบิน
◽️วันที่แปดของการเดินทาง(8)      โดฮา-กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWQR0908E-ENGLAND-SCOTTLAND
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากความล้าช้าของสายการบิน สภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
*เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
*กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
–   ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
–   ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
–   ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 89,900 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอังกฤษ 8,000 บาท  (ใช้เวลาในการดำเนินการ 30 วันไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์) ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง)
-ค่าทิปพนักงานขับรถในอังกฤษ 15 ปอนด์
🛫 เดินทางโดย: สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)
*** ท่านที่ต้องการที่นั่งตั๋วชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ***
📌 ช่วงวันเดินทาง: กันยายน 2567 – มีนาคม 2568

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWQR0908E-ENGLAND-SCOTTLAND
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้