ทัวร์อังกฤษ 2567

ทัวร์อังกฤษ 2567-VSWQR0909E-ENGLAND-SCOTTLAND-WALES-9 Day-QR-12-20 OCT 24-ทัวร์แนะนำ-สัมผัสกลิ่นไอแห่งเมืองผู้ดีอังกฤษ ช้อปปิ้งอย่างจุใจ-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ-เข้าชมสนามฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด-เข้าชมสโตน์เฮนจ์-ล่องเรือแม่น้ำเทมป์-เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ทาวน์เวอร์ ออฟ ลอนดอน-ขึ้นลอนดอน อาย ชมวิวมหานครลอนดอน-ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet-ช้อปปิ้ง “ห้างแฮร์รอด”-พิเศษ!!! เป็ดย่างโฟร์ ซีซั่น, กุ้งมังกร-ราคาเริ่มต้น: 115,900 บาท-อัตราค่าบริการไม่รวม-ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร และค่าสแกนเอกสาร 8,000. - บาท(ค่าวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (900 บาท)-ค่าทิปพนักงานขับรถในอังกฤษ 16 ปอนด์-เดินทางโดย: สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)-บินลง เอดินเบอระ - บินกลับ ลอนดอน-บินลง เช้า – บินกลับ เย็น เที่ยวสบาย ๆ ไม่เหนื่อย-ท่านที่ต้องการที่นั่งตั๋วชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-ช่วงวันเดินทาง: 12 - 20 ตุลาคม 2567

: England >

 : ราคาเริ่มต้น 115,900  บาท

: 9 วัน 6 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
12 ตุลาคม 2024
20 ตุลาคม 2024
115,900 145,800 115,900 ว่าง 8 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์อังกฤษ 2567

✨ENGLAND * SCOTTLAND * WALES✨
สัมผัสกลิ่นไอแห่งเมืองผู้ดีอังกฤษ ช้อปปิ้งอย่างจุใจ

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
🔴 เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ
🔴 เข้าชมสนามฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
🔴 เข้าชมสโตน์เฮนจ์
🔴 ล่องเรือแม่น้ำเทมป์
🔴 เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ทาวน์เวอร์ ออฟ ลอนดอน
🔴 ขึ้นลอนดอน อาย ชมวิวมหานครลอนดอน
🔴 ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet
🔴 ช้อปปิ้ง “ห้างแฮร์รอด”
✨พิเศษ!!! เป็ดย่างโฟร์ ซีซั่น, กุ้งมังกร

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์อังกฤษ 2567
VSWQR0909E
ENGLAND-SCOTTLAND-WALES
9 Day-QR-12-20 OCT 24
◽️วันเสาร์ ที่ 12 ต.ค. 67 (1)    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
◽️วันอาทิตย์ ที่ 13 ต.ค. 67 (2)  โดฮา-เอดินเบอระ (สก๊อตแลนด์)-คาล์ตัน ฮิลล์-เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ-ชมเมือง-นิวคาสเซิล
◽️วันจันทร์ ที่ 14 ต.ค. 67 (3)  นิวคาสเซิล-ยอร์ก-ชมเมือง-ชมทะเลสาบวินเดอร์เมีย/เพรสตัน
◽️วันอังคาร ที่ 15 ต.ค. 67 (4)  เพรสตัน-แมนเชสเตอร์-เข้าชมสนามแมนยูไนเต็ด-ลิเวอร์พูล-ชมเมือง
◽️วันพุธ ที่ 16 ต.ค. 67 (5) ลิเวอร์พูล-เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์-หมู่บ้านไบบูรี-ฟาร์มปลาเทราท์-คาร์ดิฟ/บริสทอล
◽️วันพฤหัสฯ ที่ 17 ต.ค. 67 (6)  คาร์ดิฟฟ์-บาธ-เข้าชมสโตนเฮนจ์-ช้อปปิ้งบิสเตอร์ เอาท์เล็ท-ลอนดอน     
◽️วันศุกร์ ที่ 18 ต.ค. 67 (7)    ลอนดอน-ล่องเรือแม่น้ำเทมส์-หอคอยลอนดอน-ชมเมือง-ถ่ายภาพหอนาฬิกาบิ๊กเบน-ช้อปปิ้งย่านอ๊อกซ์ฟอร์ด
◽️วันเสาร์ ที่ 19 ต.ค. 67 (8)  ลอนดอน-ขึ้นกระเช้าลอนดอน อาย-ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์-แฮร์รอด-สนามบิน
◽️วัน อาทิตย์ ที่ 20 ต.ค. 67 (9)  โดฮา-กรุงเทพ ฯ
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWQR0909E-ENGLAND-SCOTTLAND-WALES
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากความล้าช้าของสายการบิน สภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
*เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 115,900 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร และค่าสแกนเอกสาร 8,000. – บาท 
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (900 บาท)
-ค่าทิปพนักงานขับรถในอังกฤษ 16 ปอนด์
🛫 เดินทางโดย: สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)
บินลง เอดินเบอระ – บินกลับ ลอนดอน
*** ท่านที่ต้องการที่นั่งตั๋วชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ***
📌 ช่วงวันเดินทาง: 12 – 20 ตุลาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWQR0909E-ENGLAND-SCOTTLAND-WALES
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้