ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2567

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2567-VSWPTG0611N-SCANDINAVIA-DNSF-11 Day NordKapp (TG)-ทัวร์แนะนำ-DENMARK * NORWAY * SWEDEN * FINLAND-สแกนดิเนเวีย 11 วัน-เดนมาร์ก * นอร์เวย์ * สวีเดน * ฟินแลนด์-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-บินตรงโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ และ บินภายในประเทศสามเที่ยวบิน(ประหยัดเวลาการเดินทาง)-เที่ยวครบเมืองแสนสวย อาทิ โคเปนเฮเกน, เบอร์เกน, ฟลัม, ออสโล, อัลต้า, คิรูน่า, สต๊อคโฮล์ม, เฮลซิงกิ-ล่องเรือชมความงามของซอนด์ ฟยอร์ด(มรดกโลก)-นั่งรถไฟสายโรแมนติค “ฟลัมสบาน่า” FLAMSBANA-นั่งรถรางฟลอยเยน(FLOYEN) ชมวิวหมู่บ้านเบอร์เกน(มรดกโลก)-พักในเมืองอัลต้า 2 คืน ให้ท่านได้มรโอการพบปรากฏการณ์ “พระอาทิตย์เที่ยงคืน(MIDNIGHT SUN)” (ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม)-นำท่านเดินทางพิชิตแหลมเหนือ “NORDKAPP” จุดชมวิวเหนือสุดของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย(ตามรอยรัชกาลที่ 5)-เข้าชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ ณ หมู่บ้านชาวซามิ(สวีเดน)-เข้าชมโรงแรมน้ำแข็งที่เปิดให้บริการตลอดปี ณ เมืองคิรูน่า-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง, ศาลาว่าการกรุงสต๊อคโฮล์ม, พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า-ล่องเรือสำราญ VIKING LINE ห้องพักแบบวิวทะเล (SEA VIEW)-ราคาเริ่มต้น: 179,900 บาท-อัตราค่าบริการรวม-ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม-ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกร-อัตราค่าบริการไม่รวม--ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (ท่านละ 1,100 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ)-เดินทางโดย: สายการบินไทย (TG)-หากท่านต้องการที่นั่งชั้นธุรกิจ หรืออัพเกรดห้องพักกรุณาสอมถามฝ่ายขาย-ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน - ตุลาคม 2567

: Denmark >

 : ราคาเริ่มต้น 179,900  บาท

: 11 วัน 8 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
9 สิงหาคม 2024
19 สิงหาคม 2024
185,900 218,800 185,900 ว่าง 4 ที่
21 สิงหาคม 2024
31 สิงหาคม 2024
179,900 212,800 179,900 ว่าง 5 ที่
11 กันยายน 2024
21 กันยายน 2024
179,900 212,800 179,900 ว่าง 11 ที่
4 ตุลาคม 2024
14 ตุลาคม 2024
182,900 215,800 182,900 ว่าง 15 ที่
19 ตุลาคม 2024
29 ตุลาคม 2024
179,900 212,800 179,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2567

✨SCANDINAVIA✨
DENMARK * NORWAY * SWEDEN * FINLAND
สแกนดิเนเวีย 11 วัน
เดนมาร์ก * นอร์เวย์ * สวีเดน * ฟินแลนด์

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
✨บินตรงโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ และ บินภายในประเทศสามเที่ยวบิน(ประหยัดเวลาการเดินทาง)
✨เที่ยวครบเมืองแสนสวย อาทิ โคเปนเฮเกน, เบอร์เกน, ฟลัม, ออสโล, อัลต้า, คิรูน่า, สต๊อคโฮล์ม, เฮลซิงกิ
✨ล่องเรือชมความงามของซอนด์ ฟยอร์ด(มรดกโลก)
✨นั่งรถไฟสายโรแมนติค “ฟลัมสบาน่า” FLAMSBANA
✨นั่งรถรางฟลอยเยน(FLOYEN) ชมวิวหมู่บ้านเบอร์เกน(มรดกโลก)
✨พักในเมืองอัลต้า 2 คืน ให้ท่านได้มรโอการพบปรากฏการณ์  “พระอาทิตย์เที่ยงคืน(MIDNIGHT SUN)” (ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม)
✨นำท่านเดินทางพิชิตแหลมเหนือ “NORDKAPP” จุดชมวิวเหนือสุดของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย(ตามรอยรัชกาลที่ 5)
✨เข้าชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ ณ หมู่บ้านชาวซามิ(สวีเดน)
✨เข้าชมโรงแรมน้ำแข็งที่เปิดให้บริการตลอดปี ณ เมืองคิรูน่า
✨เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง, ศาลาว่าการกรุงสต๊อคโฮล์ม, พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า
✨ล่องเรือสำราญ VIKING LINE ห้องพักแบบวิวทะเล (SEA VIEW)
*** สำหรับช่วงเดือน มิถุนายน – เดือนสิงหาคม ของทุกปีท่านสามารถมีโอกาสพบปรากฎการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน (MIDNIGHT SUN) ในเมืองอัลต้า – นอร์ดเคป – และเมืองคิรูน่าได้อีกด้วย (เนื่องจากทั้งสามเมืองอยู่เหนือเส้นอาร์ติค เซอร์เคิล)
*** สำหรับช่วงเดือน กันยายน – เดือนเมษายน ของทุกปีท่านสามารถมีโอกาสพบปรากฎการณ์แสงเหนือ (NORTHERN LIGHT PHENOMENON) ในเมืองอัลต้า – นอร์ดเคป – และเมืองคิรูน่าได้อีกด้วย (เนื่องจากทั้งสามเมืองอยู่เหนือเส้นอาร์ติค เซอร์เคิล)

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2567
VSWPTG0611N
SCANDINAVIA-DNSF-11 Day NordKapp (TG)
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ
◽️วันที่สองของการเดินทาง : โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – เบอร์เก้น
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เบอร์เก้น – นั่งรถรางฟลอยเยน – ชมเมืองเก่า – วอส  – นั่งรถไฟสายฟลอมบานา – ฟลัม
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : ฟลัม – ล่องเรือเนย์รอยฟยอร์ด – กุ๊ดวันเก้น – ออสโล     
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : ออสโล – ชมเมือง – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – อัลต้า  
◽️วันที่หกของการเดินทาง : อัลต้า – ฮอนนิ่งสแวก – แหลมเหนือ (นอร์ธเคป) – อัลต้า 
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : อัลต้า – คิรูน่า – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซามิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – โรงแรมน้ำแข็ง – สต๊อกโฮล์ม
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : สต๊อกโฮล์ม – เข้าชมศาลาว่าการ(โนเบล) – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า – เรือสำราญไวกิ้ง ไลน์ (Viking Line Sea View)
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง : เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
◽️วันที่สิบของการเดินทาง : เฮลซิงกิ – สต๊อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ
◽️วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง : กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWPTG0611N-SCANDINAVIA-11 Day NordKapp(TG)
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ, การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่ได้รับการยืนยันการจองมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
*เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
*ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

💖 ราคาเริ่มต้น: 179,900 บาท
อัตราค่าบริการรวม
-ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
-ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกร
อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (ท่านละ 1,100 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินไทย (TG)
หากท่านต้องการที่นั่งชั้นธุรกิจ หรืออัพเกรดห้องพักกรุณาสอมถามฝ่ายขาย
📌 ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน – ตุลาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWPTG0611N-SCANDINAVIA-11 Day NordKapp(TG)
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้