ทัวร์สเปน 2567-68

ทัวร์สเปน 2567-68-VSWPQR0811M-GRAND SPAIN-11Day-QR-Jun24-Mar25-ทัวร์แนะนำ-แกรนด์สเปน 11 วัน-7 แคว้นสวย ชมเมืองมรดกโลก (บินภายใน)-จุดเด่นของรายการทัวร์-เที่ยวชมเมือง เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส * รอนดา(UNSEEN) มรดกโลก-โรงแรมที่พักแบบ 4-5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก-อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ-อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้-อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน-ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานเสิร์ฟในยุโรปตลอดการเดินทาง-รวมค่าล่องเรือแม่น้ำกัวดัลกิบีร์ เมืองเซบิญ่า-เข้าชมภายในพระราชวังหลวงแมดดริด, สกาด้าแฟมิเรียและสวนกูเอล(มรดกโลก)-มีน้ำดื่มบริการบนรถโค้ชตลอดการเดินทาง-อาหารพื้นเมือง * ข้าวผัดสเปนซีฟู๊ด * หมูหันเซโกเบีย * เมนูซีฟู๊ดรสเลิศ * เมนูกุ้งล๊อปสเตอร์ * สเต๊กเนื้อ-บินภายในประเทศจากสนามบินกรานาด้า – สนามบินบาร์เซโลน่า (ระยะทาง 850 กม.)-ราคาเริ่มต้น: 159,900 บาท-อัตราค่าบริการรวม-*ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม-*ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง-*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง-*น้ำดื่มบริการบนรถโค้ชตลอดการเดินทาง-อัตราค่าบริการไม่รวม-*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,100 บาท)-เดินทางโดย: สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR)-ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ-ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน 2567 – มีนาคม 2568

: Spain >

 : ราคาเริ่มต้น 159,900  บาท

: 11 วัน 8 คืน

: ระดับ 4-5 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
9 สิงหาคม 2024
19 สิงหาคม 2024
169,900 208,800 169,900 ว่าง 15 ที่
19 กันยายน 2024
29 กันยายน 2024
159,900 198,800 159,900 ว่าง 10 ที่
19 ตุลาคม 2024
29 ตุลาคม 2024
159,900 198,800 159,900 ว่าง 4 ที่
14 พฤศจิกายน 2024
24 พฤศจิกายน 2024
159,900 198,800 159,900 ว่าง 15 ที่
30 พฤศจิกายน 2024
10 ธันวาคม 2024
159,900 198,800 159,900 ว่าง 15 ที่
24 ธันวาคม 2024
3 มกราคม 2025
169,900 212,800 169,900 ว่าง 15 ที่
27 ธันวาคม 2024
6 มกราคม 2025
169,900 212,800 169,900 ว่าง 15 ที่
31 มกราคม 2025
10 กุมภาพันธ์ 2025
159,900 198,800 159,900 ว่าง 15 ที่
11 กุมภาพันธ์ 2025
21 กุมภาพันธ์ 2025
159,900 198,800 159,900 ว่าง 15 ที่
13 มีนาคม 2025
23 มีนาคม 2025
159,900 198,800 159,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์สเปน 2567-68

✨GRAND SPAIN✨แกรนด์สเปน 11 วัน✨
7 แคว้นสวย ชมเมืองมรดกโลก (บินภายใน)

จุดเด่นของรายการทัวร์
✨เที่ยวชมเมือง เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส * รอนดา(UNSEEN) มรดกโลก
✨โรงแรมที่พักแบบ 4-5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก
✨อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ
✨อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้
✨อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน
✨ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานเสิร์ฟในยุโรปตลอดการเดินทาง
✨รวมค่าล่องเรือแม่น้ำกัวดัลกิบีร์ เมืองเซบิญ่า
✨เข้าชมภายในพระราชวังหลวงแมดดริด, สกาด้าแฟมิเรียและสวนกูเอล(มรดกโลก)
✨มีน้ำดื่มบริการบนรถโค้ชตลอดการเดินทาง
✨อาหารพื้นเมือง * ข้าวผัดสเปนซีฟู๊ด * หมูหันเซโกเบีย * เมนูซีฟู๊ดรสเลิศ * เมนูกุ้งล๊อปสเตอร์ * สเต๊กเนื้อ
✨บินภายในประเทศจากสนามบินกรานาด้า – สนามบินบาร์เซโลน่า (ระยะทาง 850 กม.)

🌈ไฮไลท์โปรแกรม
✅มาดริด
✅พระราชวังหลวง
✅ปูเอลตา เดลซอล
✅เซโกเบีย
✅อาวีลา
✅ซาลามังกา
✅กาเซเรส
✅เมรีด้า
✅เซบีญ่า
✅ระบำฟลาเมงโก้
✅ล่องเรือแม่น้ำกัวดัลกิบีร์
✅กรานาดา
✅พระราชวังอาลัมบรา
✅บาร์เซโลน่า
✅ช้อปปิ้งที่ LA ROCAVILLAGE OUTLET

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์สเปน 2567-68
VSWPQR0811M-GRAND SPAIN
11Day-QR-Jun24-Mar25
◽️วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา
◽️วันที่สอง: มาดริด-โทเลโด (มรดกโลก)-อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก)    
◽️วันที่สาม: มาดริด-พระราชวังหลวง-พลาซ่า มายอร์-ปูเอต้าเดลซอล
◽️วันที่สี่: มาดริด-เซโกเบีย-อาวีลา-ซาลามังกา
◽️วันที่ห้า: ซาลามังกา – กาเซเรส – เมรีด้า
◽️วันที่หก: เมรีด้า-เซบีญ่า-ล่องเรือ แม่น้ำกัวดัลกิบีร์-ชมระบำฟลาเมงโก้
◽️วันที่เจ็ด: เซบีญ่า-เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส-รอนดา-กรานาดา
◽️วันที่แปด: กรานาดา – พระราชวังอาลัมบรา – มหาวิหารแห่ง กรานาด้า-บินภายในประเทศระหว่างกรานาดา – บาร์เซโลนา(ระยะทาง 850 กม.)     
◽️วันที่เก้า: บาร์เซโลนา-เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์-เข้าชมภายในสวนกูเอล-ช้อปปิ้งย่าน ถนนลาลัมบา
◽️วันที่สิบ: บาร์เซโลน่า-ช้อปปิ้งที่ La RocaVillage Outlet-เดินทางกลับ 
◽️วันที่สิบเอ็ด: สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ)
หมายเหตุ:
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWPQR0811M-GRAND SPAIN
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
*เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
*กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
*ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 159,900 บาท
อัตราค่าบริการรวม
*ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
*ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง
*น้ำดื่มบริการบนรถโค้ชตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,100 บาท)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR)
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
📌 ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน 2567 – มีนาคม 2568  

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWPQR0811M-GRAND SPAIN
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้