ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567-VSWTG1110Z-SWITZERLAND-SPA_MT-APR-OCT 2024-ทัวร์แนะนำ-GRAND SWITZERLAND-SPA & MOUNTAIN-เที่ยวชมทะเลสาบ แช่น้ำแร่ธรรมชาติขึ้นชื่อ และ เทือกเขาแอล์ของสวิตเซอร์แลนด์ พักในเมือง...เซนต์ มอริทซ์ & เซอร์แมท & เมืองน้ำแร่ลอยเคอร์บาด & อินเทอลาเคน-ไฮไลท์โปรแกรม-เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland)-นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน-นั่งกระเช้า ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิตสองเขา-นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม-พักในเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 1 คืน-ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ-ราคาเริ่มต้น 157,900 บาท อัตราค่าบริการรวม*ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม-อัตราค่าบริการไม่รวม*ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 150 บาท ต่อท่านต่อวัน(1,500 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ)*ค่าทิปพนักงานขับรถ วันล่ะ 2 สวิสฟรังซ์ต่อวัน (ท่านล่ะ 16 ฟรังซ์)-เดินทางโดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways (TG)*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2567*กรุณาสำรองที่นั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

: Switzerland >

 : ราคาเริ่มต้น 157,900  บาท

: 10 วัน 7 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
9 สิงหาคม 2024
18 สิงหาคม 2024
169,900 208,800 169,900 ว่าง 8 ที่
12 กันยายน 2024
21 กันยายน 2024
159,900 195,800 159,900 ว่าง 2 ที่
4 ตุลาคม 2024
13 ตุลาคม 2024
169,900 205,800 169,900 ว่าง 8 ที่
9 ตุลาคม 2024
18 ตุลาคม 2024
169,900 205,800 169,900 ว่าง 11 ที่
16 ตุลาคม 2024
25 ตุลาคม 2024
157,900 193,800 157,900 ว่าง 15 ที่
22 ตุลาคม 2024
31 ตุลาคม 2024
157,900 193,800 157,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567

✨GRAND SWITZERLAND✨
SPA & MOUNTAIN
เที่ยวชมทะเลสาบ แช่น้ำแร่ธรรมชาติขึ้นชื่อ และ เทือกเขาแอล์ของสวิตเซอร์แลนด์
พักในเมือง…เซนต์ มอริทซ์ & เซอร์แมท & เมืองน้ำแร่ลอยเคอร์บาด & อินเทอลาเคน

🌈ไฮไลท์โปรแกรม
✨เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland)
✨นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน
✨นั่งกระเช้า ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิตสองเขา
✨นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม
✨พักในเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 1 คืน
✨ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ

สถานที่ท่องเที่ยว
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567
VSWTG1110Z
SWITZERLAND-SPA_MT-APR-OCT 2024
◽️วันแรกของการเดินทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ซูริค
◽️วันที่สองของการเดินทาง : ซูริค-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า-เซนต์ มอริซท์/คูร์
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เซนต์มอริทซ์-นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส-ทิราโน่-เบลลินโซน่า/โคโม
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เบลลินโซนา-อันเดอร์เมท-นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส-พักในเมืองเซอร์แมท
(หมายเหตุ…กรุ๊ประหว่างวันที่ 16-25 / 22-31 ต.ค.2567 จะใช้ตู้ขบวนรถไฟ Reginal Train แทนซึ่งจะวิ่งในเส้นทางเดียวกันกับกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส)
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : เซอร์แมท-นั่งรถไฟพิชิตยอดเขากอร์เนอร์แกรต-ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-ทะเลสาบริฟเฟลซี-ลอยเคอร์บาด-แช่น้ำแร่
◽️วันที่หกของการเดินทาง : ลอยเคอร์บาด-มองค์เทรอซ์-โลซานน์-ชมกรุงเบิร์น(เมืองมรดกโลก)-ชมเมืองอินเทอลาเก้น/ทูน
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : อินเทอลาเค่น-นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-เลาเทอบรุนเนน-น้ำตกสเตาบอร์ก-ซุก-ชมน้ำตกไรน์-ซูริค 
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : ซูริค-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-ชมเมืองเก่าลูเซิร์น-ซูริค-ชมเมือง
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง : ซูริค-น้ำตกไรน์-สนามบินซูริค-เดินทางกลับ
◽️วันที่สิบของการเดินทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWTG1110Z-SWITZERLAND
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไว้ในรถกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทางบริษัททัวร์ และพนักงานขับรถโค้ช ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้
*บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
*เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
*ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
*ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น 157,900 บาท
อัตราค่าบริการรวม
*ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
อัตราค่าบริการไม่รวม
*ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 150 บาท ต่อท่านต่อวัน(1,500 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ)
*ค่าทิปพนักงานขับรถ วันล่ะ 2 สวิสฟรังซ์ต่อวัน (ท่านล่ะ 16 ฟรังซ์)  
🛫 เดินทางโดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways (TG)
*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **
📌 ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2567
*กรุณาสำรองที่นั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWTG1110Z-SWITZERLAND
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้