ทัวร์ล่องเรือสำราญ 2567

ทัวร์ล่องเรือสำราญ 2567-VSWQR0811B-MSC WORLD EUROPA-ทัวร์แนะนำ-SPAIN ITALY SICILY MALTA-ทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 11 วัน 8 คืน (QR)-ห้องพัก มีระเบียง BALCONY-HIGHLIGHT!!!-เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว 4 ประเทศ รอบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สเปน – ฝรั่งเศส – อิตาลี – มอลต้า-เข้าชมมหาวิหารมองเซอร์รัต ไฮไลท์ห้ามพลาดที่คนไปสเปน ต้องแวะไปให้ได้-เข้าชมภายในมหาวิหารซากราด้าฟามิเลียร์ สถาปัตยกรรมเอกของบาเซโลน่า-แวะเมืองมาร์กเซย์ เมืองชายฝั่งของฝรั่งเศส นำคณะท่านชมเมืองและบรรยากาศโดยรอบ-นั่งรถไฟ ชิงเกว่เตเล่ ชมหมู่บ้านแสนสวย แมคจิโอเร่ พร้อมเก็บภาพบรรยากาศแสนสวย-เข้าชม โบราณสถานปอมเปอี ชมซากเมืองเก่าปอมเปอี-นั่งรถโฟร์วีลไดรฟ์ตะลุย แดนภูเขาไฟ เอทน่า ลงเรือ ท่าเรือเมือง เมสซิน่า-เที่ยวเมืองมอลต้า ประเทศเล็กๆที่แสนสวยงาม ถ่ายรูปวิวแสนสวย-ช้อปปิ้ง “ถนน ลา รัมบลา” La Rambla-บริการอาหารรสเลิศในภัตตาคารสุดหรู-ราคาเริ่มต้น: 149,900 บาท ( ห้องพักด้านใน INSIDE CABIN ) // 165,900 บาท (ห้องพักแบบมีระเบียง BALCONY CABIN ) (หากท่านต้องการห้องพัก Suite & Junior Suite กรุณาสอบถามฝ่ายขายเพิ่มเติม)-อัตราค่าบริการ-รวมวีซ่า-รวมทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอดเส้นทาง- รวมค่าทิปพนักงานบริการประจำเรือ-ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน(1,100 บาท กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)-เดินทางโดย: สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (QR)-ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง***-ช่วงวันเดินทาง: 09 – 19 ตุลาคม 2567-กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

: Europe >

 : ราคาเริ่มต้น 149,900  บาท

: 11 วัน 8 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
9 ตุลาคม 2024
19 ตุลาคม 2024
165,900 245,800 165,900 ห้องพักแบบมีระเบียง BALCONY CABIN
9 ตุลาคม 2024
19 ตุลาคม 2024
149,900 199,800 149,900 ห้องพักด้านใน INSIDE CABIN

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ล่องเรือสำราญ 2567

✨MSC WORLD EUROPA✨
SPAIN ITALY SICILY MALTA
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 11 วัน 8 คืน (QR)
ห้องพัก มีระเบียง BALCONY

HIGHLIGHT!!!
🔹เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว 4 ประเทศ รอบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สเปน – ฝรั่งเศส – อิตาลี – มอลต้า
🔹เข้าชมมหาวิหารมองเซอร์รัต ไฮไลท์ห้ามพลาดที่คนไปสเปน ต้องแวะไปให้ได้
🔹เข้าชมภายในมหาวิหารซากราด้าฟามิเลียร์ สถาปัตยกรรมเอกของบาเซโลน่า
🔹แวะเมืองมาร์กเซย์ เมืองชายฝั่งของฝรั่งเศส นำคณะท่านชมเมืองและบรรยากาศโดยรอบ
🔹นั่งรถไฟ ชิงเกว่เตเล่ ชมหมู่บ้านแสนสวย แมคจิโอเร่ พร้อมเก็บภาพบรรยากาศแสนสวย
🔹เข้าชม โบราณสถานปอมเปอี ชมซากเมืองเก่าปอมเปอี
🔹นั่งรถโฟร์วีลไดรฟ์ตะลุย แดนภูเขาไฟ เอทน่า ลงเรือ ท่าเรือเมือง เมสซิน่า
🔹เที่ยวเมืองมอลต้า ประเทศเล็กๆที่แสนสวยงาม ถ่ายรูปวิวแสนสวย
🔹ช้อปปิ้ง “ถนน ลา รัมบลา” La Rambla
🔹บริการอาหารรสเลิศในภัตตาคารสุดหรู

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ล่องเรือสำราญ 2567
VSWQR0811B
MSC WORLD EUROPA
◽️วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ
◽️วันที่สอง    บาร์เซโลน่า(สเปน)-ถ่ายภาพด้านหน้ามหาวิหารซากราด้า-เมืองบาเซโลน่า-ชอปปิ้งแบรนด์เนม
◽️วันที่สาม    บาร์เซโลน่า-เช็คอินเรือสำราญ *** ลงเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA CRUISE ***
◽️วันที่สี่       บาร์เซโลน่า – มาร์เซย (ฝรั่งเศส) – ชมเมือง
◽️วันที่ห้า     มาร์เซย – เจนัว – ชิงเกว แตเร่ (หมู่บ้านแสนสวย)
◽️วันที่หก     เมืองเนเปิ้ล (อิตาลี) – เข้าชมเมืองปอมเปอี
◽️วันที่เจ็ด    เมืองเมสซิน่า (เกาะซิซิลี) – ภูเขาไฟเอทน่า -นั่งรถโฟร์วิล – นั่งกระเช้าชมวิว – วัลเลตต้า (มอลต้า)
◽️วันที่แปด   วัลเลตต้า (มอลต้า) – ชมเมือง – บาร์เซโลน่า(สเปน)
◽️วันที่เก้า     ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสำราญสุดหรู
*** หมายเหตุ  ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
◽️วันที่สิบ     บาร์เซโลน่า – ชมเมืองบาเซโลน่า – มองจูอิค – คาซามิลา-   ชอปปิ้งเอาท์เลต La Roca – สนามบิน
◽️วันที่สิบเอ็ด โดฮา – กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ:
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSWQR0811B-MSC WORLD EUROPA
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
*เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

💖 ราคาเริ่มต้น: 149,900 บาท ( ห้องพักด้านใน INSIDE CABIN )
// 165,900 บาท (ห้องพักแบบมีระเบียง BALCONY CABIN )
(หากท่านต้องการห้องพัก Suite & Junior Suite กรุณาสอบถามฝ่ายขายเพิ่มเติม)
อัตราค่าบริการ รวมวีซ่า รวมทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอดเส้นทาง รวมค่าทิปพนักงานบริการประจำเรือ
ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน(1,100 บาท กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (QR)
ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง***
📌 ช่วงวันเดินทาง: 09 – 19 ตุลาคม 2567
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSWQR0811B-MSC WORLD EUROPA
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้