ทัวร์ยุโรป 2567

ทัวร์ยุโรป 2567-VSWPTG0110Z-SWITZERLAND-FRANCE-10D-TG-18-27 OCT 24-ทัวร์แนะนำ-TOP OF EUROPE * HARDER KULM * GRINDELWALD FIRST-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน TG พรีเมี่ยม-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-*เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม-*พิชิตสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป เต็มอิ่มกับลานหิมะตลอดทั้งปี ที่เขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE-*ชมวิวแสนสวยพร้อมรับประทานอาหารค่ำ บน ฮาเดอร์คลุม (Harder Kulm)-*นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบเบรียนซ์ และเดินชมหมู่บ้านอิสวาลด์ ตามรอยซีรี่ย์ Crash Landing on You-*นั่งกระเช้าขึ้นชมกรินเดลวาลด์ เฟียซ Grindelwald First ชมวิวทะเลสาบบาชแอล์ปซี-*ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่น, หอยเอสคาโก, อกเป็ดสไตล์ฝรั่งเศส, อาหารไทย-จีน พร้อมชิมไวน์รสเลิศในเขตอัลซาส-*ชมเมือง ริคเวียร์, กอลมาร์ และริโบว์วิล เมืองที่ห้ามพลาดแห่งแคว้นอัลซาสของประเทศฝรั่งเศส-*ชิมไวน์พื้นเมือง ณ เมือง ริบูวิลเล่-*เที่ยวชมเมืองเก่าสตราซบูร์ก(มรดกโลก)เมืองหลวงอัลซาส พร้อมล่องเรือชมเมือง-*นั่งรถไฟด่วน TGV สู่มหานครปารีส-*เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ชมมหานครปารีส วิวจากหอไอเฟล-*อิสระชอปปิ้งตามอัธยาศัย ชอปปิ้งจุใจ-*** พิเศษสุดรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บนหอไอเฟลแบบสุดหรู พร้อมชมวิวมหานครปารีส ***-ราคาเริ่มต้น: 169,900 บาท-อัตราค่าบริการรวม : * ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม-* ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง-อัตราค่าบริการไม่รวม-* ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 150 บาท ต่อท่านต่อวัน (1,500) ***หากท่านประทับใจในการบริการ***-เดินทางโดย: สายการบิน SWISS AIR (LX)-*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ-ช่วงวันเดินทาง: 18 – 27 ตุลาคม 2567 -*กรุณาสำรองที่นั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

: France >

 : ราคาเริ่มต้น 169,900  บาท

: 10 วัน 8 คืน

: ระดับ 4-5 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
18 ตุลาคม 2024
27 ตุลาคม 2024
169,900 209,800 169,900 ว่าง 6 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป 2567

✨ SWITZERLAND FRANCE ✨
TOP OF EUROPE * HARDER KULM * GRINDELWALD FIRST
สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน TG พรีเมี่ยม

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
*เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม
*พิชิตสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป เต็มอิ่มกับลานหิมะตลอดทั้งปี ที่เขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
*ชมวิวแสนสวยพร้อมรับประทานอาหารค่ำ บน ฮาเดอร์คลุม (Harder Kulm)
*นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบเบรียนซ์ และเดินชมหมู่บ้านอิสวาลด์ ตามรอยซีรี่ย์ Crash Landing on You
*นั่งกระเช้าขึ้นชมกรินเดลวาลด์ เฟียซ Grindelwald First ชมวิวทะเลสาบบาชแอล์ปซี
*ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่น, หอยเอสคาโก, อกเป็ดสไตล์ฝรั่งเศส, อาหารไทย-จีน พร้อมชิมไวน์รสเลิศในเขตอัลซาส
*ชมเมือง ริคเวียร์, กอลมาร์ และริโบว์วิล เมืองที่ห้ามพลาดแห่งแคว้นอัลซาสของประเทศฝรั่งเศส
*ชิมไวน์พื้นเมือง ณ เมือง ริบูวิลเล่
*เที่ยวชมเมืองเก่าสตราซบูร์ก(มรดกโลก)เมืองหลวงอัลซาส พร้อมล่องเรือชมเมือง
*นั่งรถไฟด่วน TGV สู่มหานครปารีส
*เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ชมมหานครปารีส วิวจากหอไอเฟล
*อิสระชอปปิ้งตามอัธยาศัย ชอปปิ้งจุใจ
*** พิเศษสุดรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บนหอไอเฟลแบบสุดหรู พร้อมชมวิวมหานครปารีส ***

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ยุโรป 2567
VSWPTG0110Z
SWITZERLAND-FRANCE
10D-TG-18-27 OCT 24
◽️วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 67(1): ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ซูริค
◽️วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 67(2): ซูริค-น้ำกไรน์-ลูเซิร์น-ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์-ชมน้ำตกตกกีสบาค-อิเซล์ทวาลด์-อินเทอลาเคน-สวิสฯ ฟองดู
◽️วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 67(3): เลาเทอบรุนเนน-น้ำตกสเตาบอร์-นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-เดินเล่นในมืองอินเทอลาเคน-รับประทานอาหารพร้อมชมวิวบนเขาฮาเดอร์คลุม
◽️วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 67(4): อินเทอลาเค่น-นั่งกระเช้าสู่กรินเดลวาลด์ เฟรียส-เดินชมวิวคลิฟวอล์ค-ทะเลสาบบาชแอล์ปซี-เบลาซี-บาเซิล 
◽️วันอังคารที่ 22 ต.ค. 67(5): บาเซิล-ริคเวียร์-กอลมาร์-ริโบวิลเล่-ชิมไวน์รสเลิศ-สตราซบูร์ก
◽️วันพุธที่ 23 ต.ค. 67(6): เดินชมเมืองเก่าสตารส์บูร์ก-ล่องเรือชมเมือง-นั่งรถไฟด่วน TGV เข้ามหานครปารีส-ชมวิวถนนช็อง เซลีเซ
◽️วันพฤหัสฯที่ 24 ต.ค. 67(7): มหานครปารีส-เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์-ทานอาหารกลางวันบนหอไอเฟล-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูร์ฟ-ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซนน์
◽️วันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 67(8): ชมวิวย่านมองมาร์ต-ช้อปปิ้งจุใจ ห้างลาฟาแยต 
◽️วันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 67(9): ปารีส-ซูริค-กรุงเทพมหานคร 
◽️วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 67(10): ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWPTG0110Z-SWITZERLAND-FRANCE-18-27 OCT 24
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว
*บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
*เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
เกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น
*รูปภาพใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 169,900 บาท
อัตราค่าบริการรวม :
* ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
* ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม :
* ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 150 บาท ต่อท่านต่อวัน (1,500) ***หากท่านประทับใจในการบริการ***
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน SWISS AIR (LX)
*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
📌 ช่วงวันเดินทาง: 18 – 27 ตุลาคม 2567
*กรุณาสำรองที่นั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWPTG0110Z-SWITZERLAND-FRANCE-18-27 OCT 24
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้