ทัวร์ยุโรป 2567

ทัวร์ยุโรป 2567-VSWEK0110F-ITALY-SWITZERLAND-FRANCE-JUL-DEC24-ทัวร์แนะนำ-พักอิตาลี 3 คืน – สวิส 2 คืน – ฝรั่งเศส 3 คืน-บินลงโรม – กลับปารีส-บินลงค่ำ นอนพักก่อน 1 คืน ก่อนเดินทางท่องเที่ยว-พนักงานยกกระเป๋า Check Out ทุกวัน-น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด-เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-ถ่ายรูปคู่กับสนามกีฬาโคลอสเซียม-ชมความมหัศจรรย์ของหอเอนเมืองปิซ่า-ลงเรือเข้าสู่เมืองเวนิส-ชมเมืองลูเซิร์น-ชมหมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ชมกรุงเบิร์น-ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น-ขั้นรถไฟด่วน TGV ความเร็วกว่า 300 ก.ม. ต่อชั่วโมง-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์-ขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล-ล่องเรือชมมแม่น้ำแซนน์ มหานครปารีส-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด-เมนูพิเศษ!!!-พิซซ่า-สปาเก็ตตี้-อาหารไทย 3 มื้อ-ไก่อบสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ครึ่งตัว!!-"ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต-หอยเอสคาโก้ SEAFOOD PLATTER + อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ อาทิ กุ้ง หมีก และหอยแมลงภู่เสริฟพร้อมไวน์แดงฝรั่งเศส-ราคาเริ่มต้น: 149,900 บาท-*อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า-*อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท)-*อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (18 ยูโร)-เดินทางโดย: สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)-** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **-ช่วงวันเดินทาง: กรกฎาคม – ธันวาคม 2567-*** คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น ***

: Italy >

 : ราคาเริ่มต้น 149,900  บาท

: 10 วัน 8 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
5 กรกฎาคม 2024
14 กรกฎาคม 2024
175,900 224,900 175,900 CLOSE
16 สิงหาคม 2024
25 สิงหาคม 2024
175,900 224,900 175,900 ว่าง 15 ที่
20 กันยายน 2024
29 กันยายน 2024
159,900 208,900 159,900 ว่าง 15 ที่
11 ตุลาคม 2024
20 ตุลาคม 2024
159,900 208,900 159,900 ว่าง 15 ที่
18 ตุลาคม 2024
27 ตุลาคม 2024
159,900 208,900 159,900 ว่าง 15 ที่
1 พฤศจิกายน 2024
10 พฤศจิกายน 2024
149,900 198,900 149,900 ว่าง 15 ที่
1 ธันวาคม 2024
10 ธันวาคม 2024
159,900 208,900 159,900 ว่าง 15 ที่
5 ธันวาคม 2024
14 ธันวาคม 2024
159,900 208,900 159,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป 2567

✨ITALY✨SWITZERLAND✨FRANCE✨
JUL-DEC24
🔹พักอิตาลี 3 คืน – สวิส 2 คืน – ฝรั่งเศส 3 คืน
🔹บินลงโรม – กลับปารีส 🔹บินลงค่ำ นอนพักก่อน 1 คืน ก่อนเดินทางท่องเที่ยว
🔹พนักงานยกกระเป๋า Check Out ทุกวัน 🔹น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด

✅เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
✅ถ่ายรูปคู่กับสนามกีฬาโคลอสเซียม
✅ชมความมหัศจรรย์ของหอเอนเมืองปิซ่า
✅ลงเรือเข้าสู่เมืองเวนิส
✅ชมเมืองลูเซิร์น
✅ชมหมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์
✅นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
✅ชมกรุงเบิร์น
✅ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น
✅ขั้นรถไฟด่วน TGV ความเร็วกว่า 300 ก.ม. ต่อชั่วโมง
✅เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
✅เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์
✅ขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล
✅ล่องเรือชมมแม่น้ำแซนน์ มหานครปารีส
✅ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด
เมนูพิเศษ!!!
🔹 พิซซ่า
🔹 สปาเก็ตตี้
🔹 อาหารไทย 3 มื้อ
🔹ไก่อบสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ครึ่งตัว!!
🔹”ฟองดู” (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต
🔹หอยเอสคาโก้ SEAFOOD PLATTER + อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ อาทิ กุ้ง หมีก และหอยแมลงภู่เสริฟพร้อมไวน์แดงฝรั่งเศส

#ทัวร์อิตาลี2567 #เที่ยวอิตาลี2567 #ทัวร์อิตาลี #เที่ยวอิตาลี
#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์2567 #เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์2567 #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์
#ทัวร์ฝรั่งเศส2567 #เที่ยวฝรั่งเศส2567 #France #ทัวร์ฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศส
#ทัวร์ยุโรป2567 #เที่ยวยุโรป2567 #ทัวร์ยุโรป #เที่ยวยุโรป

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ยุโรป 2567
VSWEK0110F
ITALY-SWITZERLAND-FRANCE-JUL-DEC24
◽️วันแรกของการเดินทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ดูไบ – กรุงโรม
◽️วันที่สองของการเดินทาง : กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน – ปิซ่า
◽️วันที่สามของการเดินทาง : ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – ชวาเน่นท์พลัทซ์ – เดินเที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : ลูเซิร์น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – Eiger – THE V-CABLEWAY – อินเทอร์ลาเค่น
◽️วันที่หกของการเดินทาง : อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี – ดีจอง
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : ดีจอง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ขึ้นหอไอเฟล
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – City Tour – ย่านมองมาร์ต
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง : ปารีส – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – ช้อปปิ้งจุใจ – เดินทางกลับ
◽️วันที่สิบของการเดินทาง : กรุงเทพฯ
หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSWEK0110F-ITALY-SWITZERLAND-FRANCE-JUL-DEC24
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย THE VACATION STORY  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ*กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
*เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
*เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

💖 ราคาเริ่มต้น: 149,900 บาท
*อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า
*อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท)
*อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (18 ยูโร)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **
📌 ช่วงวันเดินทาง:  กรกฎาคม – ธันวาคม 2567
*** คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น ***

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน

https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSWEK0110F-ITALY-SWITZERLAND-FRANCE-JUL-DEC24
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้